"Ecce homo"

Těžiště a hlavní zdroj mé tvorby se opírá o stvoření mnoha tváří, typů a projevů - člověka. Ten, byl v průběhu dějin již mnohokrát zobrazován v rozličné škále témat a stylů a taktéž byl múzou mnoha umělcům. Staří mistři jsou velkou inspirací mého výtvarného projevu. Stačí pouze připomenout slavná jména jako Diego Velázquez a jeho mistrné portréty či Caravaggio, jehož dramatické, převážně náboženské barokní scény, plné tenebrismu a napětí, jsou pro můj výraz nepostradatelnou esencí. Rovněž nesmím opomenout na anatomicky krásné a přesné kresby Leonarda da Vinci a mnoho dalších. Ve svých dílech se snažím zachytit pomíjivost a zároveň i krásu okamžiku, výrazu či gest, avšak mým cílem není ztvárnit pouhé zdání "reality", nýbrž i vnitřní výraz a podstatu portrétovaného v dané intimní chvíli. Toto známe z děl již zmiňovaných barokních umělců, kdy je často celý výjev komponován a zobrazen jako "divadelní scéna", která se nás snaží svoji dramatičností a dynamikou vtáhnout tak, abychom se na okamžik i my zastavili a stali součástí tohoto "vnitřního vesmíru". Tímto podobným způsobem se i já snažím zapůsobit na divákův vjem a přilákat jej do iluze onoho vnitřního světa mé tvorby. K tomuto mi jako výrazový prostředek slouží kresba, technika, která přesně vystihuje mé vize a styl, jenž je zčásti odvozen od realistického a hyperrealistického projevu. Neméně důležitým vyskytujícím se prvkem, je symbol či alegorie, vyjadřující jakési skryté poselství, občas doprovázené určitou nadsázkou a ironií, což je vlastně myšleno jako jakýsi kontrast stylu a obsahu mých kreseb.

Na závěr stačí dodat, že homo sapiens ve své rozmanité škále výrazů, gest a tvarů, bude pro mě i nadále jednou velkou nekonečnou inspirací.

Autor